gemeente Steenbergen | Persoonsgebonden budget Wmo (PGB)

Artikel Persoonsgebonden budget Wmo (PGB)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning kunt regelen. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. U krijgt deze hulp dan niet via de gemeente.

Hulp in natura of pgb

Heeft u behoefte aan zorg, begeleiding of ondersteuning? Dan kunt de gemeente Steenbergen vragen dit voor u te regelen. Dat heet 'zorg in natura'. U kunt ook alles zelf regelen via een pgb. Met het pgb koopt u hulp of ondersteuning in bij een professionele zorgverlener, een zzp'er of iemand uit uw eigen sociale netwerk. Bijvoorbeeld ouders, een familielid of buren.

Wat zijn de voorwaarden voor een pgb?

  1. U heeft recht op ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  2. U bent in staat om het budget zelf te beheren, zelf zorg in te kopen, zorgverleners aan te sturen en de kwaliteit te bewaken. U mag iemand machtigen om dit voor u te doen.
  3. De zorg die u inkoopt past bij uw persoonlijke situatie en bij wat u wilt bereiken.

De gemeente bepaalt of u aan deze voorwaarden voldoet.

Hoe werkt het met de betaling?

De gemeente maakt uw pgb over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s).

Wat is uw eigen bijdrage?

Misschien moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dat noemen we een 'eigen bijdrage'. In de gemeente Steenbergen is dit maximaal € 20,60 per maand. U krijgt, zodra u de hulp krijgt, meer informatie van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Betalingen verlopen ook via hen. Meer informatie vind u op de website van het CAK.

Heeft u door deze bijdrage vragen of zorgen over uw persoonlijke (financiële) situatie? Hierover staat ook meer informatie op de website van het CAK. Komt u er niet uit? Bij Vraagwijzer Steenbergen denken we graag met u mee.

Meer informatie?