gemeente Steenbergen | Dagbesteding en individuele begeleiding

Artikel Dagbesteding en individuele begeleiding

Ik kom vanwege mijn handicap bijna nergens meer.
Het is lastig om mijn dag goed te structureren.
Ik verveel me, want lezen en tv kijken lukt niet meer.

Kunt u niet op eigen kracht of zelfstandig functioneren? Komt u vanwege uw gezondheid of hoge leeftijd weinig zelfstandig buiten de deur? Dan kunt u misschien deelnemen aan een vorm van dagbesteding. Of u krijgt individuele begeleiding.

Wat houdt dagbesteding in?

Bij dagbesteding gaat u een of meer dagdelen per week naar een locatie voor dagbesteding. Samen met andere deelnemers onderneemt u activiteiten om:

  • uw geheugen te trainen
  • in beweging te blijven
  • uw dagelijkse vaardigheden vast te houden

Dagbesteding geeft een zinvolle invulling aan uw dag. Ook krijgen personen die voor u zorgen (uw familie, partner of vrienden) hierdoor rust of afleiding.

Wat houdt individuele begeleiding in?

U kunt ook individuele begeleiding krijgen, bijvoorbeeld om structuur aan te brengen in uw dagelijks leven.

Wanneer komt u in aanmerking voor dagbesteding of individuele begeleiding?

De Wmo bepaalt of u in aanmerking komt voor dagbesteding of individuele begeleiding. Daarvoor voert de adviseur een gesprek met u.

Betaal ik een eigen bijdrage?

Meestal betaalt u voor deze hulp een eigen bijdrage. In de gemeente Steenbergen is dit maximaal €19 per maand. Vanaf april 2024 is de eigen bijdrage maximaal € 20,60 per maand. U krijgt, zodra u de hulp krijgt, meer informatie van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Betalingen verlopen ook via hen. Meer informatie vind u op de website van het CAK.

Heeft u door deze bijdrage vragen of zorgen over uw persoonlijke (financiële) situatie? Hierover staat ook meer informatie op de website van het CAK. Komt u er niet uit? Bij Vraagwijzer Steenbergen denken we graag met u mee

Meer informatie?