gemeente Steenbergen | Dagbesteding en individuele begeleiding

Artikel Dagbesteding en individuele begeleiding

Ik kom vanwege mijn handicap bijna nergens meer.
Het is lastig om mijn dag goed te structureren.
Ik verveel me, want lezen en tv kijken lukt niet meer.

Kunt u niet op eigen kracht of zelfstandig functioneren? Komt u vanwege uw gezondheid of hoge leeftijd weinig zelfstandig buiten de deur? Dan kunt u misschien deelnemen aan een vorm van dagbesteding. Of u krijgt individuele begeleiding.

Wat houdt dagbesteding in?

Bij dagbesteding gaat u een of meer dagdelen per week naar een locatie voor dagbesteding. Samen met andere deelnemers onderneemt u activiteiten om:

  • uw geheugen te trainen
  • in beweging te blijven
  • uw dagelijkse vaardigheden vast te houden

Dagbesteding geeft een zinvolle invulling aan uw dag. Ook krijgen personen die voor u zorgen (uw familie, partner of vrienden) hierdoor rust of afleiding.

Wat houdt individuele begeleiding in?

U kunt ook individuele begeleiding krijgen, bijvoorbeeld om structuur aan te brengen in uw dagelijks leven.

Wanneer komt u in aanmerking voor dagbesteding of individuele begeleiding?

De Wmo bepaalt of u in aanmerking komt voor dagbesteding of individuele begeleiding. Daarvoor voert de adviseur een gesprek met u.

Wat is uw eigen bijdrage?

Misschien moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dat noemen we een 'eigen bijdrage'. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is. Zij sturen u daarvoor dan een factuur.

Meer informatie?