gemeente Steenbergen | Regelingen voor mensen met lage inkomens

Artikel Regelingen voor mensen met lage inkomens

Ik heb een laag inkomen. Daardoor vind ik het echt lastig om rond te komen.
Voor de huur en boodschappen heb ik wel geld. Maar iets extra's? Dat lukt niet.
Ik houd geen geld over om te sparen.

Heeft u een laag inkomen? Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, een laag salaris of een lage uitkering? Dan is het soms moeilijk om rond te komen. De gemeente Steenbergen heeft een groot aantal regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo kunt u toch zo goed mogelijk deelnemen aan de samenleving.

1. Bijzondere Bijstand

Voor wie?

 

 • U bent een inwoner van de gemeente Steenbergen. Het maakt niet uit of u loon, pensioen of een uitkering krijgt.
 • Of u recht heeft op bijzondere bijstand hangt af van uw inkomen en vermogen. De ISD Brabantse Wal heeft de inkomens- en vermogensgrenzen op een rij gezet.

Wat houdt de regeling in?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor extra kosten die u niet iedere dag maakt. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie. U krijgt geen bijzondere bijstand voor normale uitgaven zoals boodschappen, kleding of huur
Hoeveel krijgt u?  U krijgt alles of een deel vergoed. Hoeveel u krijgt hangt af van wat u zelf kunt betalen. Dat noemen we uw draagkracht.
Hoe vraag ik de regeling aan? U vraagt de regeling aan bij ISD Brabantse-Wal.
2. Collectieve ziektekostenverzekering

Voor wie?

U heeft een inkomen tot 130% van de zogenoemde 'bijstandsnorm'.
Wat houdt de regeling in? U kunt een ziektekostenverzekering plus een aanvullende verzekering afsluiten.
Hoeveel krijgt u? U krijgt korting op de premie. Ook heeft u recht op bijzondere voorwaarden.
Hoe vraag ik de regeling aan? U vraagt de verzekering aan bij de ISD Brabantse-Wal. Dat kan een keer per jaar. De verzekering gaat in op 1 januari.
3. Regeling sociaal culturele bijdrage
Hoe heet de regeling? Regeling sociaal-culturele bijdrage
Voor wie? U heeft een inkomen tot 130% van de zogenoemde 'bijstandsnorm'.

Wat houdt de regeling in?

 

 

 

 

 

 

U kunt geld krijgen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een:
 • sportclub
 • muziekvereniging
 • toneelvereniging
 • bibliotheek.
Maar ook voor een bezoek aan een:
 • theater
 • bioscoop
 • concert,
 • attractiepark,
 • museum,
 • zwembad
 • dierentuin.
Of het volgen van een cursus.
Hoeveel krijgt u? U ontvangt maximaal € 150,00 per lid van een huishouden per kalenderjaar..

Hoe vraag ik de regeling aan?

 

U vraagt de regeling aan bij de ISD Brabantse-Wal.

4. Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen

Voor wie?

 

 • U heeft schoolgaande kinderen tot de leeftijd van 18 jaar
 • Uw inkomen is maximaal 130% van de bijstandsnorm.

Wat houdt de regeling in?

 

 

U kunt voor uw schoolgaande kinderen een bijdrage krijgen zodat zij lid kunnen worden van een:
 • sportclub
 • muziekvereniging
 • toneelvereniging
 • bibliotheek.

De gemeente Steenbergen werkt hiervoor samen met de Stichting Leergeld.

Hoeveel krijgt u?

 

U kiest per kalenderjaar één voorziening. Dat is bijvoorbeeld zwemles, een lidmaatschap voor een sportclub of de bibliotheek. U ontvangt dus géén geldbedrag.

Hoe vraag ik de regeling aan?

 

U vraagt de regeling aan bij:

5. Individuele inkomenstoeslag

Voor wie?

 

 

 

U voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd.
 • U heeft langere tijd een laag inkomen. Uw inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk.
 • Uw inkomen wordt binnenkort niet hoger.
 • U heeft er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren.
 • U heeft een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm.
 • U heeft niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
 • U heeft de afgelopen 12 maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag ontvangen.
Wat houdt de regeling in? U krijgt een keer per jaar een aanvulling op uw inkomen.

Hoeveel krijgt u?

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie:
 • Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders: € 428.
 • Voor gehuwden en samenwonenden: € 609.
Hoe vraag ik de regeling aan?  U vraagt de regeling aan bij ISD Brabantse-Wal.
6. Individuele studietoeslag

Voor wie?

 

 

U voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • U studeert.
 • Er is sprake van een arbeidshandicap waardoor u niet het minimumloon kunt verdienen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering. Of u krijgt een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
 • U heeft niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.

Wat houdt de regeling in?

 

U krijgt een individuele studietoeslag als u studeert. Vanwege uw arbeidshandicap is het lastiger om te lenen of om voldoende te verdienen met een bijbaan. Met deze regeling kunt toch naar school of een studie volgen.

Hoeveel krijgt u?

 

 

U ontvangt de individuele toeslag elk maand. De hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

 • 21 jaar en ouder: € 300,00
 • 20 jaar: € 240,00
 • 19 jaar: € 180,00
 • 18 jaar: € 150,00
Hoe vraag ik de regeling aan? U vraagt de regeling aan bij ISD Brabantse-Wal.
7. Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie

Voor wie?

 

U heeft kinderopvang nodig omdat u tijdelijk niet of onvoldoende voor uw kind(eren) kunt zorgen is. Dat komt door sociale en/of medische redenen.
Wat houdt de regeling in? U krijgt een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Hoeveel krijgt u?

 

 • Heeft u een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm? Dan krijgt u alle kosten vergoed.
 • Heeft u een hoger inkomen? Dan is de bijdrage afhankelijk van uw inkomen en/of het vermogen.
Hoe vraag ik de regeling aan? U vraagt deze tegemoetkoming aan bij de gemeente of ISD Brabantse-Wal. Zij vragen mogelijk advies van een onafhankelijk arts
8. Kwijtschelding gemeentelijk belastingen

Voor wie?

 

 • U heeft een laag inkomen. Daardoor kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen.
 • U verdient maximaal 100% van de bijstandsnorm.
 • U heeft weinig eigen vermogen
Wat houdt de regeling in? U kunt vrijstelling krijgen voor de aanslag gemeentelijke belasting kwijtschelding.
Hoe vraag ik de regeling aan? U vraagt kwijtschelding aan bij de gemeente.