gemeente Steenbergen | Energietoeslag 2023

Artikel Energietoeslag 2023

Ik vind het lastig om mijn energierekening te betalen.

Vindt u het lastig om de hoge energierekeningen te betalen? De overheid wil huishoudens met een laag inkomen ook in 2023 tegemoet komen met een eenmalige energietoeslag.

Het Rijk heeft hiervoor op 3 juli 2023 een nieuw wetsvoorstel ingediend bij de 2e kamer. Daarna moet deze ook voor behandeling naar de 1e kamer. Na behandeling mogen gemeenten de Energietoeslag verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. Het is nog niet duidelijk hoeveel tijd er nodig is voor de behandeling in de 2e en 1e kamer.

U kunt nu dus nog geen aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023. Zodra er meer bekend wordt, leest u dat op deze website, via de pers en social media.