gemeente Steenbergen | Wie helpen u bij Vraagwijzer?

Artikel Wie helpen u bij Vraagwijzer?

Belt u met Vraagwijzer? Of heeft u een afspraak? Dan krijgt u te maken met verschillende personen. We stellen ze graag aan u voor.

De intake

Tijdens het eerste gesprek krijgt u te maken met onze 'intakers'. Dat zijn:

 • Yvonne de Veth
 • Susan van Schilt
 • Helene Steehouwer
 • Mirjam van der Stee.

Kunnen zij uw vraag nog niet (helemaal) beantwoorden? Dan verwijzen zij u door naar:

 • team Jeugd
 • team Wmo
 • een andere organisatie zoals WijZijn Steenbergen of Stadlander

Het team Jeugd

Wie?Functie?Taken?
 • Antoinette Harteveld
Coördinator Vraagwijzer Sociaal Domein
 • organisatie en aansturing Vraagwijzer
 • aansturing Team jeugd ,
 • aansturing Team Er Naar Toe
 • Desiree Musters
Regisseur Jeugd
 • Coordinator VVE
 • Team Samen Scheiden ,
 • team Jeugd
 • Geven van trainingen
 • Antoinette Kleinveld
Back-office medewerkster Verzorgt alle administratieve zaken
 • Sietske Backx
 • Lilian Teunissen
 • Naomi van Mierlo
 • Vincent Bomer
 • Veerle Hermens
 • Judith Janse
 • Stefanie Dekker
Jeugdprofessionals
 • ondersteunen u bij uw vragen over opvoeden en opgroeien
 • kunnen u zo nodig verwijzen naar gespecialiseerde (jeugd)hulp

Jeugdverpleegkundigen van TWB en de GGD

Petra Albers, Verena de Bruijn en zijn de jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau (TWB) en Chana Olaria is de jeugdverpleegkundige van de GGD.. Bij hen kunt u al uw vragen stellen over opvoeden en opgroeien. U komt hen tegen bij de reguliere afspraken voor de gezondheidscontroles van uw kind