gemeente Steenbergen | Wie helpen u bij Vraagwijzer?

Artikel Wie helpen u bij Vraagwijzer?

Belt u met Vraagwijzer? Of komt u langs tijdens het inloopspreekuur? Dan krijgt u te maken met verschillende personen. We stellen ze graag aan u voor.

De intake

Tijdens het eerste gesprek krijgt u te maken met onze 'intakers'. Dat zijn:

 • Yvonne de Veth
 • Susan van Schilt
 • Helene Steehouwer
 • Mirjam van der Stee.

Kunnen zij uw vraag nog niet (helemaal) beantwoorden? Dan verwijzen zij u door naar:

 • team Jeugd
 • team Wmo
 • een andere organisatie zoals WijZijn Steenbergen of Stadlander

Het team Jeugd

Wie?Functie?Taken?
 • Antoinette Harteveld
Coördinator Vraagwijzer Sociaal Domein
 • verantwoordelijk voor de organisatie van team Jeugd en Gezin,
 • stuurt de jeugdprofessionals aan
 • Antoinette Kleinveld
Back-office medewerkster Verzorgt alle administratieve zaken
 • Sietske Backx
 • Renata Watamaleo
 • Lilian Teunissen
 • Naomi van Mierlo
 • Vincent Bomer
 • Veerle Hermens
 • Judith Janse
 • Stefanie Dekker
 • Nicole van Bergen
Jeugdprofessionals
 • ondersteunen u bij uw vragen over opvoeden en opgroeien
 • kunnen u zo nodig verwijzen naar gespecialiseerde (jeugd)hulp

Jeugdverpleegkundigen van de GGD

Desiree Musters en Chana Olaria zijn jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau en de GGD. U kunt hun al uw vragen stellen over opvoeden en opgroeien. U komt hen tegen: