gemeente Steenbergen | Energietoeslag gemeente Steenbergen

Nieuwsbericht Energietoeslag gemeente Steenbergen

Gepubliceerd op: 13 oktober 2022 00:00

Voor de inwoners van de gemeenten Steenbergen is de hoogte van de energietoeslag 2022 als volgt:

  • Inwoners met een inkomen lager of gelijk aan 120% van de gestelde inkomensgrens, komen in aanmerking voor een energietoeslag van € 1.300,00.
  • Inwoners met een inkomen hoger dan 120% maar lager of gelijk aan 135% van de gestelde inkomensgrens, komen in aanmerking voor een energietoeslag van € 800,00.

Wanneer heb ik recht op de toeslag van € 800,00?

Huishoudens met een laag inkomen hebben recht op een energietoeslag. Inkomens lager of gelijk aan 135 procent van de bijstandsnorm kunnen een energietoeslag van € 800 aanvragen. Voor het vaststellen van een laag inkomen worden bedragen gehanteerd die zijn gebaseerd op de bijstandsnorm. Deze norm is vanuit het Rijk veranderd waardoor meer huishoudens recht hebben op de energietoeslag.

De maximale hoogte van inkomens lager of gelijk aan 135 procent van de bijstandsnorm vindt u op de website van ISD Brabantse Wal.  Hier vindt u ook het aanvraagformulier. 

Wanneer heb ik recht op de toeslag van € 1.300,00

De regering heeft besloten om nog eens extra geld beschikbaar te stellen voor een (landelijke) energietoeslag van €500. Dit geldt voor de inwoners met een inkomen lager of gelijk aan 120% van de gestelde inkomensgrens. Het totaal van de eenmalige energietoeslag komt voor deze inwoners dan ook op € 1.300,00.

De maximale hoogte van inkomens lager of gelijk aan 120 procent van de bijstandsnorm vindt u op de website van ISD Brabantse Wal. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

Wanneer ontvang ik het bedrag automatisch?

De volgende huishoudens zullen de toeslag automatisch ontvangen:

1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving en voor 1 januari 2023 een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van:

  • de Participatiewet (bijstand); of
  • de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW; of
  • de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); of
  • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004;
  • de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

2. Of in de periode vanaf 1 juli 2021 tot 1 april 2022 tenminste één van de onderstaande lokale minima-regelingen hebben ontvangen:

  • De Individuele inkomstentoeslag;
  • De bijzondere bijstand (zonder draagkracht);
  • Inwoners die een bijdrage hebben ontvangen voor sociaal culturele activiteiten en/of Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen (MPSK)

3. Of Inwoners die voor 1 januari 2023 een kwijtschelding hebben ontvangen voor de gemeentelijke belastingen voor het jaar 2022.

Als u in een van deze groepen valt, zult u een brief (beschikking) toegezonden krijgen en wordt het bedrag van de eenmalige energietoeslag automatisch naar uw bankrekening over gemaakt. Mocht u in de maand december 2022 de toeslag niet automatisch hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de ISD Brabantse Wal.

Ik heb recht op de toeslag, maar ik ontvang het niet automatisch

Vraag de energietoeslag aan. Vanwege de veranderde normbedragen is de aanvraagtermijn verlengd t/m 31 december. Dit geeft huishoudens die recht hebben op de toeslag en de toeslag niet automatisch ontvangen de mogelijkheid om de aanvraag in te dienen. 

Wethouder Baali laat weten: "Ik hoop dat mensen zich er niet voor schamen om gebruik te maken van de hulp die de gemeente kan bieden. De maatschappelijke problemen zijn gewoon te groot om als overheid níet te helpen."

Ik heb hulp nodig

Inwoners met vragen over de energietoeslag, werk en inkomen of andere financiële vragen, kunnen maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur terecht bij Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6 in Steenbergen. De medewerkers zijn ook telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 12:00 uur via 0167-541131.