gemeente Steenbergen | Hulp bij het opvoeden

Artikel Hulp bij het opvoeden

Mijn zoontje is altijd druk, zou hij ADHD hebben? Waar kan ik hem laten onderzoeken?
Mijn dochter van 17 jaar heeft een flinke schuld opgebouwd door online te gokken. Wat moet ik nu doen?
Mijn zoon van 15 jaar drinkt veel tijdens het uitgaan. Hij wil er niet over praten. Hoe kan ik hem laten stoppen?

Kinderen opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Misschien heeft u een korte vraag en wilt u daarop antwoord. Maar misschien heeft uw kind ook grotere problemen, thuis of op school. En heeft u zelf al van alles geprobeerd, maar komt u niet verder. U maakt zich zorgen en u heeft veel vragen.

Team Jeugd helpt

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kinderen. Geen enkele vraag is gek! Het team is er voor ouders, verzorgers, grootouders en voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Professionals werken samen om u te helpen.
Binnen het team Jeugd werken:

 • jeugdprofessionals
 • jongerenwerkers
 • jeugdverpleegkundigen
 • sportcoaches

Ook werken we nauw samen met allerlei organisaties binnen de gemeente Steenbergen. Denk hierbij aan de huisarts, de jeugdarts, de leerplichtambtenaar, scholen, de wijkagent, team Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en maatschappelijk werk.
Spelen er ernstige problemen in uw gezin? Dan kunnen onze professionals ook helpen bij een verwijzing naar specialistische hulp, zoals de GGZ.

Hoe het werkt

Heeft u een vraag of een probleem?

Neem dan contact met Vraagwijzer voor een intake. Vraagwijzer is het 'loket' voor ondersteuning en lichte hulp bij vragen rondom welzijn. De professionals van Vraagwijzer bespreken met u welke hulp u nodig heeft.

Een of meer gesprekken

Misschien is één gesprek bij Vraagwijzer voldoende om weer zelf aan de slag te gaan. Soms zijn er mogelijkheden in uw eigen omgeving. Maar het kan ook gebeuren dat er meer hulp nodig is. Of een andere deskundige. Dan bespreekt u samen met de medewerkers van Vraagwijzer waarmee u het beste geholpen bent:

 • gesprekken met de jeugdprofessionals van team Jeugd en Gezin, thuis of op kantoor
 • een training voor uw kind
 • hulp van een organisatie buiten de gemeente Steenbergen

Heldere uitgangspunten

Wij hanteren 3 uitgangspunten bij onze hulp:

 1. Samen maken we één plan om al uw vragen aan te pakken
 2. U en uw kind(eren) blijven zoveel mogelijk zelf aan zet. Dat betekent dat we samen zoeken naar de beste oplossing voor uw kind. Uiteraard helpen wij u daarbij
 3. Eén jeugdprofessional begeleidt uw kind en uw gezin. Deze is en blijft uw vaste aanspreekpunt

Meer informatie

Neem eerst contact op met Vraagwijzer. Bekijkt u ook alvast de veelgestelde vragen. Daarnaast vindt u op veel andere plekken informatie en hulp:

 • GGD West-Brabant bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen. Zij hebben speciale aandacht voor risicogroepen. Kijk op ggdwestbrabant.nl.
 • Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennis - netwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. U vindt veel informatie op hun website: www.nji.nl.
 • Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk op vooreenveiligthuis.nl.
 • Op rijksoverheid.nl leest u meer over wetten en regels van het Rijk.