gemeente Steenbergen | Crisis

Artikel Crisis

Het gaat echt niet goed met mijn buurman. Hij loopt vaak erg verward op straat.
De buren maken vaak zo'n ruzie. Ik ben bang dat het een keer verkeerd afloopt.
Mijn dochter is erg depressief. Ik maak me veel zorgen.

Maakt u zich ernstige zorgen over iemand in uw omgeving? Dan kunt u terecht bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. U bereikt het meldpunt 24 uur per dag, 7 dagen per week op telefoonnummer:

0800 50 99

Wat doen de professionals van het Meldpunt?

Als u belt, krijgt u een professional van het Meldpunt aan de lijn. Deze persoon:

 • geeft u advies
 • bekijkt samen met u wat er gedaan kan worden
 • beoordeelt of uw melding dringend (acuut) is
 • schakelt zo nodig de juiste crisisdienst in

Het Meldpunt belt u altijd op om te vertellen wat zij met uw melding hebben gedaan.

Als uw melding dringend is

Uw melding is dringend wanneer iemand:

 • verward gedrag vertoont
 • zichzelf of anderen in gevaar brengt
 • zichzelf of anderen ernstig dreigt te verwonden
 • verplichte zorg nodig lijkt te hebben

De professionals van het meldpunt schakelen dan meteen de juiste crisisdienst in. En ze proberen de situatie zo snel mogelijk stabiel te maken.

Als uw melding niet dringend is

Is een melding niet dringend? Ook dan schakelt het Meldpunt de juiste hulp in. Uw melding is bijvoorbeeld niet dringend wanneer:

 • u zich zorgen maakt over iemand die u al een tijd niet heeft gezien. Er wordt niet opengedaan en de brievenbus zit vol
 • u overlast heeft van iemand die de buurt vervuilt of spullen kapot maakt

Samen met u onderzoeken de professionals wat er gedaan kan worden. Eerst kijken ze of er al contact is met hulpverleners:

 • Is er al contact met hulpverleners? Dan geven ze de melding aan hen door
 • Is er nog geen hulp is? En is die hulp wél nodig? Dan zorgen de professionals van het Meldpunt dat er hulp komt

Meer informatie?